FORMAREA PROFESIONALA>A>ADULTILOR

  • Formarea profesionala este procedura prin care se asigura pregatirea necesara in vederea dobandirii competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca;
  • Formarea profesionala este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie doandirea de noi competente;
  • Formarea profesionala presupune diversificarea competentelor profesionale prin programe de initiere, calificare, perfectionare si specializare in vederea integrarii / reintegrarii persoanelor pe piata fortei de munca; Mai multe informatii

 

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal
Data protection Officer - DPO


 

Coordonator in materie de SSM pentru santiere temporare sau mobile, specializare - OBLIGATORIU PRIN LEGE

Pret 1.500 lei. Nu se percepe TVA.

Coordonator in materie de SSM pentru santiere temporare sau mobile – actualizare - OBLIGATORIU PRIN LEGE

Pret 1.200 lei. Nu se percepe TVA

Inspector/Specialist in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, perfectionare - OBLIGATORIU PRIN LEGE


Pret 800 lei. Nu se percepe TVA.

Inspector in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, initiere - OBLIGATORIU PRIN LEGE


Pret 600 lei. Nu se percepe TVA.

Prim ajutor medical - OBLIGATORIU PRIN LEGEPret 300  lei. Nu se percepe TVA.

Cadru tehnic cu atributii in domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor, perfectionare - OBLIGATORIU PRIN LEGE

Pret 1.200 lei. Nu se percepe TVA.

Inspector Protectie civila, initiere - OBLIGATORIU PRIN LEGE


Pret 1.200 lei. Nu se percepe TVA.

Servant pompier, specializare - OBLIGATORIU PRIN LEGE


Pret 1.200 lei. Nu se percepe TVA.

Sef Serviciu Voluntar/Privat pentru Situatii de urgenta, perfectionare - OBLIGATORIU PRIN LEGE

Pret 1.200 lei. Nu se percepe TVA.

Inspector/Referent Resurse Umane  


Pret 800 lei. Nu se percepe TVA.

Specialist in Managementul Deseurilor, perfectionare - OBLIGATORIU PRIN LEGE

Pret 800 lei. Nu se percepe TVA.

Manager proiect, specializare


Pret 800 lei. Nu se percepe TVA.

Competente comune – Competente antreprenoriale, perfectionare

Pret 800 lei. Nu se percepe TVA.

Competente comune – Competente informatice, perfectionare

Pret 800 lei. Nu se percepe TVA.

Operator introducere, validare si prelucrare date, calificare

Pret 1.300 lei. Nu se percepe TVA.

Referent de specialitate asezamant cultural, perfectionare

Pret 800 lei. Nu se percepe TVA.

Formare profesionala in sistem nonformal


Pret 500 lei. Nu se percepe TVA.

Evaluator de risc in domeniul SSM, curs postuniversitar - OBLIGATORIU PRIN LEGE

Pret 3.600 lei. Nu se percepe TVA.

Evaluator risc la Incendiu – Managementul Situatiilor de Urgenta, curs postuniversitar

Pret 3.600 lei. Nu se percepe TVA.

Mecanic vulcanizator


Pret 500 lei. Nu se percepe TVA.

   

ANDIRIVAC SRL

Sediul central: B-dul. Milcov, Nr. 34, Complex Micro 40, Galati

Telefon/fax: 0236.431.207, Mobil: 0723.610.647, 0749.100.108, E-mail: office@andirivac.eu, vasilica.micu@andirivac.eu, Website: www.andirivac.eu

Cod Unic de Inregistrare: 10048758, Numar inmatriculare: J17/1044/1997

ANDIRIVAC SRL are calitatea de Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18696 de catre A.N.S.P.D.C.P., conform cerintelor Legii nr. 677/2001