POLITICA GENERALA DE CONFIDENTIALITATE
Andirivac S.R.L.
in colectarea, procesarea si pastrarea datelor cu caracter personal

ANDIRIVAC SRL considera confidentialitatea datelor o componenta esentiala in afaceri. Politica si practicile noastre de protejare a datelor se focuseaza pe procesarea, schimbul si stocarea corespunzatoare si legala a informatiilor cu caracter personal si totodata pe asigurarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii.
ANDIRIVAC SRL proceseaza si stocheaza date cu caracter personal si este capabila sa demonstreze la orice moment conformitatea cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“GDPR”).
Prezenta Politica de confidentialitate vizeaza numai clientii ANDIRIVAC SRL si utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.andirivac.eu.
ANDIRIVAC SRL depune eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii datelor dvs. personale in calitate de persoana vizata atunci cand utilizati serviciile noastre. In acest sens, prin prezenta politica stabilim atat modul in care datele dvs. cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveti ca si persoana vizata dar si modul in care acestea vor fi protejate.
Website-ul nostru este in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“GDPR”), care este un act legislativ obligatoriu.
Orice modificari efectuate in cadrul prezentei Politici de confidentialitate pot fi gasite daca vizitati website-ul nostru: www.andirivac.eu.
Aceasta Politica de confidentialitate se afla in gestionarea Responsabilului cu Protectia Datelor Personale/D.P.O. in cadrul ANDIRIVAC SRL, care detine responsabilitatea generala pentru implementarea si asigurarea conformitatii.
DPO asigura conformitatea de zi cu zi si este implicat in toate problemele legate de protectia datelor personale.
ANDIRIVAC SRL trebuie considerat ca si controlor al datelor si acesta va determina scopurile si metodele de procesare ale datelor introduse si colectate.
ANDIRIVAC SRL se aliniaza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR) si prin prezenta Politica generala de Confidentialitate vom puncta cateva aspecte importante.

PRINCIPII
Politica de protejare a datelor in ANDIRIVAC SRL se bazeaza pe urmatoarele principii de protectie a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;
 • Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri specificate, explicite si legitime si datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la informatiile necesare scopului procesarii;
 • Datele personale vor fi corecte si, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intarziere;
 • Datele personale vor fi pastrate intr-o forma ce permite identificarea persoanei vizate si pentru o perioada nu mai lunga decat cea in care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor atat cat si de la dreptul portabilitatii datelor.

1. Scopul utilizarii datelor cu caracter personal in calitate de persoana vizata

Prin furnizarea datelor dvs. cu caracter personal, in calitate de persoana vizata va exprimati acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de catre ANDIRIVAC SRL a datelor colectate in urmatoarele scopuri:

 • Pentru a prelua reclamatiile si/sau sugestiile dvs. si pentru a va raspunde in mod corespunzator, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;
 • Pentru a va prelua solicitarile online transmise prin intermediul formularului pus la dispozitie pe site-ul www.andirivac.eu, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa;
 • Pentru a va contacta in eventualitatea oricaror probleme ivite in prestarea serviciilor si livrarea produselor comandate de Dumneavoastra, caz in care ne va fi necesar, spre exemplu, numarul dvs. de telefon fix/mobil;
 • Pentru a va expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numele;

Datele dvs. colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi pastrate doar atat timp cat este necesar pentru a raspunde scopurilor pentru care au fost colectate respectiv  un an sau atat timp cat impune legea, ulterior urmand ca datele personale sa fie sterse ori transformate in date anonime, cu exceptia situatiei in care exista o dispozitie legala imperativa pentru a le pastra.

2. Drepturile Dumneavoastra in calitate de persoana vizata

Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR) confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale. Pe toata durata in care datele personale sunt pastrate de catre ANDIRIVAC SRL, dvs. in calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care ANDIRIVAC SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana vizata  s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru sau la adresa de email: dpo@andirivac.eu.
In plus, incepand cu 25 mai 2018, daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa: dpo@andirivac.eu. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

3. Colectarea si transferul datelor personale

Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata). Colectam in primul rand date personale care includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte ce se refera la persoana vizata, cum ar fi: nume, data de nastere, adrese, e-mail, numere de telefon, carte de identitate, cod numeric personal, etc.
Utilizatorii website-ului care doresc sa beneficieze de serviciile noastre si sa ne furnizeze informatii, pot fi rugati sa puna la dispozitie date personale pentru ca ANDIRIVAC SRL sa poata opera si imbunatati serviciile si afacerile.
Vom procesa datele personale doar pentru un scop specificat, explicit si legitim sau pentru un scop cerut de legislatia in vigoare.
ANDIRIVAC SRL nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dvs. catre terti pentru scopuri de marketing.

4. Securitatea datelor Dumneavoastra

ANDIRIVAC SRL a luat masuri tehnice si organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori impotriva pierderii sau manipularii neautorizate a datelor. In plus, in acord cu evolutia tehnologiei in materie informatica, depunem eforturi continue in scopul adaptarii masurilor de securitate.

5. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si vom stoca datele numai atat cat este necesar pentru acel scop. Vom pastra informatiile clientului pentru perioada specificata pentru fiecare tip de prelucrare, pentru a-i oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligatiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile mentionate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului ANDIRIVAC SRL.

6. Responsabilitate

ANDIRIVAC SRL este responsabila si va fi capabila sa demonstreze la orice moment conformitatea cu GDPR cat si cu principiile stabilite in aceasta Politica.
ANDIRIVAC SRL va mentine sub responsabilitatea sa un registru in care va tine o evidenta a procesarii datelor cu caracter personal  si scopul pentru care au fost colectate, informatii solicitate de catre GDPR, iar acolo unde este necesar va pune informatiile la dispozitia autoritatilor de supraveghere.
Declaratia de confidentialitate se afla in responsabilitatea ANDIRIVAC SRL.
Orice intrebari legate de aceasta politica de confidentialitate pot fi adresate la DPO ANDIRIVAC SRL la  e-mail: dpo@andirivac.eu.

7. Securitatea procesarii

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea cat si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.
ANDIRIVAC SRL are obligatia notificarii Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in termen de 72 de ore si a persoanelor vizate in cel mai scurt timp.
Intrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise catre DPO ANDIRIVAC SRL la  e-mail: dpo@andirivac.eu.

8. Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale

Utilizatorii au dreptul de a solicita pe parcursul perioadei de stocare descrisa in art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoana vizata asa cum sunt prevazute in art. 2 din prezenta politica si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR).
Utilizatorii au dreptul de a solicita in orice moment accesul la: rectificarea,  stergerea sau restrictionarea procesarii datelor colectate de catre noi.
Pentru a ne ajuta sa pastram datele personale actualizate, recomandam utilizatorilor sa ne informeze despre orice schimbare sau discrepanta.
Pentru a vizualiza sau modifica datele personale, pentru a obtine informatii despre perioada de timp pentru care ANDIRIVAC SRL intentioneaza sa pastreze datele personale, pentru orice alte intrebari legate de datele personale, va rugam contactati DPO ANDIRIVAC SRL  la  e-mail: dpo@andirivac.eu.

9. Plangeri/sesizari/solicitari si termene de raspuns

Utilizatorii ale caror date au fost colectate si/sau procesate, pentru ale caror scopuri si-au dat consimtamantul pe toata perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate-utilizatorii au dreptul sa adreseze plangeri/ sesizari/ solicitari  legate de procesarea datelor lor personale catre ANDIRIVAC SRL.
Toate plangerile/ sesizarile/ solicitarile  vor fi prelucrate de catre DPO in timp util si in concordanta cu procedurile interne.
Termenul de raspuns pentru astfel de plangeri/sesizari/solicitari este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii si inregistrarii acestora.
In cazul improbabil in care clientii au suferit daune din cauza incalcarii drepturilor conform politicii de protectie a datelor personale si ANDIRIVAC nu a tratat plangerea in mod corespunzator, clientii au posibilitatea de a trimite o plangere autoritatii superioare.
Plangerile pot fi trimise la DPO ANDIRIVAC SRL la e-mail: dpo@andirivac.eu.

10. Modificari/completari  ale acestei politici

ANDIRIVAC SRL isi rezerva dreptul de a modifica aceasta politica unilateral ori de cate ori considera ca este nevoie si/sau de exemplu in urma unor modificari legislative relevante sau schimbari ale structurii corporative in ANDIRIVAC SRL.   
In cazul in care se fac modificari ale prezentei Politici, ANDIRIVAC SRL  le va face cunoscute  utilizatorilor inainte ca schimbarile sa intre in vigoare prin intermediul website-ului www.andirivac.eu.
Incurajam utilizatorii sa verifice aceasta pagina periodic pentru a fi informati despre ultimele noutati in ceea ce priveste Politica generala de confidentialitate.

11. E-mailuri de marketing

 ANDIRIVAC SRL are dreptul sa trimita utilizatorilor e-mailuri de marketing cu consimtamantul acestora. Aceasta forma specifica de consimtamant trebuie data in mod liber, informata specific si precis. Aceste cereri sunt indeplinite atunci cand utilizatorii au optat sa primeasca e-mailuri de marketing (au aprobat activ).
Utilizatori vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere si fara costuri, la procesarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct fara a trebui sa furnizeze justificari concrete.
Utilizatori pot face acest lucru dand click pe linkul „Dezabonare” care apare in mesajele de e-mail pe care vi le trimitem, sau ne pot trimite un mesaj la  dpo@andirivac.eu
O data ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.
E-mailurile de marketing contin informatii pe care le consideram utile pentru client, cat si informatii de ultima ora legate de produsele si serviciile noastre.

12. Divulgarea datelor personale

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terte cu exceptia situatiilor in care divulgarea este necesara pentru a putea oferi serviciile noastre. În mod ocazional semnam contracte cu alte companii si parteneri de afaceri care lucreaza in numele nostru, cum ar fi avocati externi pentru a procesa o reclamatie.
Furnizorilor de servicii li se va permite sa obtina numai datele personale necesare pentru a isi livra serviciile.
Nu vom divulga date personale tertilor cu scopul de a le permite sa isi comercializeze produsele si serviciile catre clientii nostri.
Daca utilizatorii nu doresc ca noi sa divulgam date personale acestor companii, acestia sunt rugati sa contacteze DPO ANDIRIVAC SRL la adresa de e-mail: dpo@andirivac.eu
In anumite situatii ANDIRIVAC SRL este nevoita sa dezvaluie date personale ca si raspuns la cererile autoritatilor de supraveghere pentru a indeplini cerintele GDPR.
De asemenea vom divulga informatii personale daca este cerut de lege, de exemplu pentru a ne conforma cu o citatie sau alte procese legale, atunci cand consideram de buna credinta ca divulgarea datelor este necesara pentru a ne proteja drepturile, siguranta clientilor sau siguranta celorlalti, investigarea fraudelor sau ca raspuns la o cerere a guvernului.

13. Utilizarea Cookie-urilor

Website-ul ANDIRIVAC S.R.L. si partenerii sai utilizeaza cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai buna experienta utilizatorilor si pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmari utilizarea de catre client in cadrul website-ului si pentru a colecta informatii demografice despre baza de utilizatori ca si intreg.
Cookie-urile sunt mici fisiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmari modul de utilizare si a inregistra preferintele.
Cookie-urile noastre nu contin informatii care pot indentifica persoane.
Colectam anumite informatii automatizat prin utilizarea cookie-urilor si tehnologiilor de urmarire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referinte/iesiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora si/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu si a administra site-ul.
Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar daca utilizatorul decide sa deactiveze cookie-urile aceasta actiune va determina o limitare a anumitor caracteristici si functii in website-ul si serviciile noastre.

14. Date de contact

ANDIRIVAC  SRL
Bd. Milcov, nr. 34, Complex Comercial Micro 40, Galati
E-mail: dpo@andirivac.eu
Telefon/fax: 0236.431.207;
Mobil: 0745.06.02.06; 0723.610.647;

ANDIRIVAC SRL

Sediul central: B-dul. Milcov, Nr. 34, Complex Micro 40, Galati

Telefon/fax: 0236.431.207, Mobil: 0723.610.647, 0749.100.108, E-mail: office@andirivac.eu, vasilica.micu@andirivac.eu, Website: www.andirivac.eu

Cod Unic de Inregistrare: 10048758, Numar inmatriculare: J17/1044/1997

ANDIRIVAC SRL are calitatea de Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18696 de catre A.N.S.P.D.C.P., conform cerintelor Legii nr. 677/2001